RAČUNOVODJA

ZAPOSLUJEMO
LJUBLJANA ČRNUČE

Kaj iščemo 👀

Ste polni idej in bi radi svoja računovodska znanja preizkusili v praksi v mladem in hitro rastočem podjetju, katerega poslovanje je izrazito mednarodno usmerjeno?

Delovno mesto nudi unikatno možnost, da se spoznate z različnimi računovodskimi praksami, ne samo znotraj Slovenije, temveč tudi v drugih državah. Vabljeni k prijavi. 

Želimo si prijav komunikativnih, odgovornih, natančnih in zaupanja vrednih kandidatov/-tk, z visokimi etičnimi in poslovni standardi ter standardi korporativnega upravljanja, s sposobnostjo delovanja v timu, odličnimi analitičnimi sposobnostmi in z veliko volje do učenja ter z veseljem do dela s številkami.

 

Od kandidatov pričakujemo:

napredno znanje programa Microsoft Excel

izkušnje na področju računovodstva

izobrazbo: VII. ali VI. stopnja ekonomske ali finančno-poslovne smeri (alternativno V. stopnja in NPK računovodja)

 

Prednost bodo imeli kandidati z uporabnim znanjem računovodskih programov Vasco in Metakocka, z dobrim poznavanjem slovenskih računovodskih standardov in področja financ v gospodarstvu in izkušnjami na podobnih delovnih mestih.

Naloge 🏋️‍♀️

 • Načrtovanje in izvajanje računovodskih opravil
 • vodenje evidence osnovnih sredstev
 • pripravljanje in sprotno ažuriranje analitičnega kontnega plana
 • obračun plač in drugih prejemkov delavcev iz drugih vrst pogodbenih razmerij
 • zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje finančno računovodskih nalog v skladu z računovodskimi standardi in davčnimi predpisi
 • samostojna priprava in izdelava predloga zaključnega računa, in letnega poročila ter priprava bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov in pojasnila k izkazom ter poslovnemu poročilu
 • priprava in izdaja finančno-računovodskih dokumentov
 • nadzor plačilnega prometa in izdaja opominov neplačnikom
 • priprava podatkov in analiz za načrtovanje dejavnosti in drugih poslovnih odločitev vodstva
 • načrtovanje in spremljanje poslovnih stroškov, virov financiranja dejavnosti, likvidnostnih sredstev in naložb v podjetju
 • priprava analiza finančnih rezultatov poslovanja podjetja in svetovanje poslovodstvu glede potrebnih ukrepov
 • nadzor nad zakonitostjo poslovanja in opozarjanje vodstva v primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti
 • spremljanje davčnih predpisov in obveščanje vodstva o spremembah, pomembnih za zakonito in pravilno finančno-računovodsko poslovanje
 • splošno urejanje finančno-računovodskih zadev in sodelovanje s pristojnimi ustanovami in organizacijami
 • izdelava statističnih poročil vezanih na finančno-računovodske podatke podjetja
 • splošna administrativno računovodska dela in opravila
 • ostala dela v okviru delovnega področja po navodilu nadrejenega

Kaj ponujamo 😎

 • zaposlitev za polni delovni čas, za določen čas 1 leta, s 3 mesečno poskusno dobo, z možnostjo podaljšanja in zaposlitve za nedoločen čas;
 • redno in stimulativno plačilo,
 • dinamično delo,
 • urejeno delovno okolje,
 • prijetno delovno vzdušje.

 

Izkoristi priložnost postati del mladega, hitro rastočega in uspešnega podjetja.

Pridobi nova znanja in delovne izkušenje.

PRIJAVI SE TUKAJ

Ali pošljite email s prijavo na jobs@pju.si

LJUBLJANA ČRNUČE - BRNČIČEVA 19G

JOIN US