Obveščamo vas, da je PJU d. o. o. pridobilo sofinanciranje projekta PJU Smart Data Driven Ex & Process Cost Optimization za izvedbo digitalne transformacije oz. digitalne prenove razvojnega, proizvodnega in kontrolnega procesa v okviru Javnega razpisa P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

TRAJANJE OPERACIJE: 1.3.2021 – 30.9.2022

Opis operacije

Podjetje PJU d. o. o. bo s to operacijo digitaliziralo procese, stične točke ter interaktivnost med zunanjimi in notranjimi deležniki, s čimer bomo svojim B2B in B2C kupcem zagotovili nadpovprečno izkušnjo in izkušnjo blagovnih znamk PJU.

Izvedli bomo dve digitalni iniciativi:

  1. Podatkovno vodeno izkušnjo kupca in temu ustrezno delovanje PJU notranjih procesov in
  2. Podatkovno vodeno stroškovno optimizacijo z uporabo umetne inteligence.

Operacija zajema prenovo spletne strani in uvedbo portala za napredne prikaze za nadzor nad naročili, vizualizacijo poslovanja s PJU, na inovativen način kupcu prilagojen izračun stroškov dostave, oblikovan bo nov poslovni model rezervacije terminov za dodatne storitve pred ali po nakupu, z ukrepi strojnega učenja in konceptov umetne inteligence se bodo optimizirali stroški, uvaja se analiza naročil na AI nevronskem omrežju.

V okviru industrije 4.0 se uvaja krmiljenje storitveno-prodajnega procesa na podlagi konceptov umetne inteligence (AI) z reduciranjem človeškega faktorja na strani kupca ter v internem poslovanju. Izvedena bodo izobraževanja in usposabljanja za vse zaposlene po predloženem načrtu usposabljanj in aktivnosti na področju kibernetske varnosti.

Pričakujemo izboljšano komunikacijo s kupci z uporabo digitalnih tehnologij vzdolž glavne verige vrednosti svojega poslovanja in z novim digitalnim poslovnim modelom. Na drugi strani bo podjetje z digitalizacijo procesov povečalo produktivnost in učinkovitost svojega poslovanja.

Operacija bo s tem zajela vsa področja digitalne transformacije od izkušnje kupca, do novega poslovnega modela in nove napredne storitve, do Industrije 4.0.

Celoten neto znesek sofinanciranja je 100.000 EUR. Vse to bo prispevalo k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega za več kot 7 %, k boljšim okoljskim parametrom poslovanja in k zagotavljanju COVID-19 protokolov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid – 19.

www.eu-skladi.si